Hem | Om företaget | Aktuella kurser | Rådgivning och support | Kontakt

 

 


 

Anställningsintervju och personbedömning

 

Att anställa personal till en skola ställer alldeles särskilda krav på en skolledare. Det finns många företag som specialiserat sig på rekrytering av personal, men få av dessa har tillräcklig erfarenhet eller kunskaper om den kultur eller de koder som finns i en skola. Oavsett om man arbetar med neddragningar eller utveckling måste man ha in rätt kompetens i skolan. Skolan är en oerhört känsligt verksamhet och det är viktigt att personalen upplever arbetsglädje och att eleverna trivs i sitt arbete.

 

Rekrytering innebär inte bara att fylla en tom plats. En rekrytering kan vara motiverad av att man behöver ha in "nytt blod" i sin organisation, öka skolans och personalens kompetens och skapa möjlighet till utveckling.

 

Det är inte alltid nödvändigt att göra en "outsourcing" som kan bli både kostsam och onödig, men ett rekryteringssamtal måste genomföras på ett professionellt sätt. Du kan alltid bli bättre på att anställa medarbetare!

 

Vi erbjuder en kurs i anställningsintervju och personbedömning där Du får lära Dig grunderna;

  • Att ge information

  • Att få information

  • Att skapa "good will"

Kursen lär dig förbereda, genomföra och nå målet att rekrytera en god medarbetare.

Vi jobbar under kursens gång både teoretiskt och praktiskt med genomförandet av en bra anställningsintervju. Du får också möjlighet att diskutera de personbedömningar som är viktiga för anställningen.

 

Antal deltagare: 5 -10

Tid: 5-6 timmar

Kostnad: 7500 kr (resor och traktamente tillkommer)

Lärare: Kjell Blomster

 

 


 

Ledarskap i nätverksorganisation

 

Det är viktigt för skolledare att ha en god organisation och att han/hon också förstår organisationens struktur, innehåll och mål. Har man en god överblick får man också beslut och beslutsordningar att fungera och slipper en massa merarbete.

 

Många skolledare ser sina organisationer som linjestabsorganisation, byråkratisk organisation eller matrisorganisation. Vi erbjuder en kurs där deltagarna kan få se sin organisation på ett nytt sätt. det är det som kallas för nätverksorganisation eller skämtsamt "spagettiorganisation". Hur skall en chef fungera och agera i en nätverksorganisation? Vad är det som är viktigt för den chef som skall knyta samma alla trådar som finns i en skola?

 

Välkommen till en trevlig träff då vi lägger grunden till ett nytt synsätt och kanske skapar förutsättning för ett nytt ledarskap!

 

Kursens mål är att;

  • Öka Din förmåga att se och förstå verkligheten på ett nytt sätt.

  • Hjälpa Dig hitta formen (förebilden) för att organisera på ett nytt sätt.

  • Hjälpa Dig skapa uppslutning kring gemensamma idéer.

  • Ge kraft och inspiration åt individer (empowerment).

  • Hjälpa Dig att utveckla förmågan till lärande och egenutveckling.

Antal deltagare: 5 -30

Tid: Halvdag

Kostnad: 5000 kr (resor och traktamente tillkommer)

Lärare: Kjell Blomster